Online marketing firm
Image default
Computers / Software / Internet

Op welke manier breng je jouw personeelsplanning in de praktijk?

In veel organisaties is te zien dat het toch vaak lastig blijft om de planning van je personeel succesvol in de praktijk te brengen. Het doel is natuurlijk om de theorie en de praktijk naadloos in elkaar te laten overlopen, maar helaas is dit niet altijd het geval. Tijdens het opstellen van een personeelsplanning is het lastig om rekening te houden met plotselinge veranderingen. Hierdoor wordt het steeds lastiger om een planproces op te stellen dat aansluit op de actuele stand van zaken.

Wanneer er geconstateerd wordt dat de gemaakte planning te ver van de realiteit staat, zal het planproces opnieuw moeten worden samengesteld. Hierbij wordt dit proces nogmaals nader bekeken, geanalyseerd en overlegd met de betrokkenen. Naar aanleiding hiervan worden er processen binnen het bedrijf aangepast. Zo’n afwijking tussen theorie en praktijk kan bijvoorbeeld ontstaan door de verdeling van verantwoordelijkheden binnen bepaalde processen. Als dit niet compleet duidelijk is, kunnen er resultaten ontstaan die niet geheel overeenkomen met de geplande situatie. Ondanks het feit dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, blijkt het in de praktijk toch niet te werken. Ook worden er vaak verschillende aannames gemaakt tijdens het inrichten van het planproces die in verschillende mate wel of niet zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. In deze gevallen wordt ook vaak geen rekening gehouden met eventuele veranderingen in de toekomst.

 Als bedrijf is het dus belangrijk om de planning duidelijk door te communiceren naar zijn werknemers. Hierbij gaat het dus niet alleen over de taken, maar ook over de verantwoordelijkheden die hierbij gemoeid zijn. Door dit eens in de zoveel tijd te testen, leer je je werknemers om van bepaalde verantwoordelijkheden gewoontes te maken. Dit laat zien dat een planning alleen niet genoeg is om het te laten werken, maar dat er meer bij komt kijken.

Een personeelsplanning zet je dus goed in de praktijk door rekening te houden met plotselinge veranderingen. Daarnaast moet er geen grote afwijking tussen de theorie en de praktijk ontstaan. Dit kan namelijk ontstaan door de verdeling van verantwoordelijkheden binnen bepaalde processen. Zorg dat dit duidelijk is en dat de situatie dat gepland is overeenkomt met de realiteit. Zoals hierboven al beschreven, voor een goede personeelsplanning in de praktijk is het belangrijk om de planning eens in de zoveel tijd te testen. Belangrijk hierbij is ook dat je hiervan moet leren en dit uiteindelijk ook weer toepast in de praktijk bij het maken van een personeelsplanning. 

https://symagic.com/personeelsplanning/